Gespecialiseerde woonbegeleiding

De stap van thuis wonen naar zelfstandig wonen is soms te groot voor jongeren. Dit kan komen doordat het de jongere niet lukt zich bepaalde vaardigheden eigen te maken. Of soms blijkt, na een tijd zonder hulp te hebben gewoond, dat er hulp nodig is op bepaalde vlakken. Daarvoor heeft de gespecialiseerde woonbegeleiding van Autimaat een passend antwoord.

De gespecialiseerde woonbegeleiding van Autimaat is voor jongeren vanaf 18 jaar met autisme of vergelijkbare problematiek. Autimaat huurt via Sité kleine, reguliere woningen in Doetinchem. In deze woning vindt ook de begeleiding plaats.

Doel van de begeleiding is persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van structuren en strategieën om zelfstandig te leren functioneren in de maatschappij. Daarbij is ‘Ik-ontwikkeling’ een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Dit houdt in het inzicht hebben in eigen gedachten, gevoelens en wensen, wat een voorwaarde is om keuzes te leren maken. Waar mogelijk begeleiden we de jongere van beschermd naar begeleid wonen en van begeleid naar zelfstandig wonen. Als de begeleiding is afgerond kan de jongere het huurcontract overnemen en in zijn of haar woning blijven wonen.

Tijdens een kennismakingsgesprek zal meer informatie gegeven worden over de woonbegeleiding en kunt u al uw vragen stellen.