Autimaat doet mee aan benchmarken. Benchmarken betekent dat je gegevens aanlevert van ROM (Routine Outcome Monitoring) aan de SBG. SBG is de Stichting Benchmark GGZ. De resultaten uit Bram, het programma waarin de Stichting Benchmark GGZ de resultaten van benchmarking presenteert, zijn hieronder samengevat.

Stand van zaken

Autimaat voert ROM uit volgens de regels van de SBG sinds september 2012. Sinds juli 2013 vindt aanlevering aan de SBG plaats. Het responspercentage (percentage juiste voor- en nametingen) stijgt nog steeds. De eerste resultaten van het behandeleffect komen sinds enkele maanden binnen.

Responspercentage

Vanuit zorgverzekeraars verplicht responspercentage 2014: 50% voor-/nametingen.

 

Respons april 2014

Respons mei 2014

Respons juni 2014

Respons juli 2014

Respons aug 2014

Landelijk gemiddelde  kinderen en jeugd

32%

33%

34%

33%

31%

Landelijk gemiddelde kinderen en jeugd met hoofddiagnose Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen (ASS)

33%

35%

35%

34%

31%

Autimaat

70%

60%

64%

71%

100%

Resultaat behandeling

Het resultaat van de behandeling van Autimaat kan worden gemeten met behulp van de gedragsvragenlijst CBCL. Hier worden sinds 2 jaar voor- en nametingen gedaan, sinds ruim een jaar op grote schaal. Sinds eind 2013 worden er behandeltrajecten afgerond met een nameting waar in 2012 of 2013 een voormeting bij is gedaan. Het aantal behandeltrajecten met een voor- en nameting bij Autimaat stijgt nu snel. Opvallend is dat ook het behandeleffect een stijgende lijn vertoont.

Het behandeleffect is hier de afname van de ernst van de problematiek van het kind, gemeten met de CBCL.

Wat is een T score?

De ruwe uitkomstscores van de CBCL zijn door de SBG omgezet naar T-scores: gestandaardiseerde scores om verschillende instrumenten onderling vergelijkbaar te maken. T-scores hebben een gemiddelde waarde van 50 en een standaarddeviatie van 10.

Wat is een delta-T score?

De SBG publiceert de delta-T score: de T-eindscore minus de T-beginscore. De delta-T score is de verandering in ernst van problematiek. De delta-T score is dus het behandelresultaat.

Grafieken en resultaten

Deze grafieken zijn gekopieerd uit de resultaten van het dataprogramma Bram van SBG. Het betreft hier het landelijk gemiddelde van het behandeleffect voor kinderen en jeugd met ASS (pervasieve ontwikkelingsstoornissen). Het behandeleffect vertoont de afgelopen maanden een stijgende lijn en is zeer hoog in verhouding tot het landelijk gemiddelde.

Daarnaast is in de resultaten zichtbaar dat de problematiek van cliënten die bij Autimaat aanmelden, ernstiger is dan bij andere behandelcentra. De ernst van de problematiek is na behandeling bij Autimaat fors minder dan na behandeling bij andere behandelcentra.

Aangezien de behandeleffectrapportage op een beperkte gegevensset gebaseerd is en de achterliggende methodiek bij SBG nog in ontwikkeling is, dienen de getoonde resultaten vooralsnog met grote terughoudendheid geïnterpreteerd te worden. De resultaten zijn in ieder geval veelbelovend en zullen in het komende wetenschappelijk onderzoek worden gecheckt.