« Terug naar overzicht

Kijk bij kind met ASS of ADHD naar hele gezin

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) of ADHD hebben vaak ouders met dezelfde symptomen. Daarom moet bij de diagnose en de behandeling van ASS en ADHD naar het hele gezin gekeken worden, stelt Daphne Vinke-van Steijn, die op 30 oktober promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Als ouders, kinderen of beide symptomen van ADHD of ASS vertonen, beïnvloedt dat het hele gezinsfunctioneren. Zo signaleerde Vinke in haar promotieonderzoek minder goede opvoedstijlen, minder conflictoplossende vaardigheden en meer opvoedstress bij de ouders die zij onderzocht. Ze pleit er daarom voor het hele gezin te betrekken bij diagnostiek en interventie.

Als een kind de diagnose ASS of ADHD-diagnose krijgt, moet elk gezinslid worden gescreend op psychiatrische symptomen, zoals depressie, ADHD en ASS. Ook moet het gezinsfunctioneren in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld de ouder-kindinteracties, opvoedstress en opvoedstrategieën. Voor deze gezinnen beveelt Vinke gezinsinterventies aan, bij voorkeur in gezinspoliklinieken waarin jeugd- en volwassenpsychiatrie samenwerken.