Visie en kernwaarden

Autisme wordt begrepen en iedereen staat in zijn kracht

Ons doel is een Nederland waarin autisme begrepen wordt door iedere opvoeder, leerkracht en het verdere netwerk. Daardoor krijgt ieder kind, jongere of jongvolwassene met autisme de kans om zijn talenten te ontwikkelen, zijn persoonlijkheid te ontplooien en op te groeien tot een gezonde volwassene die op zijn manier onderdeel is van onze maatschappij en regie heeft over zijn eigen leven  . 

Een belangrijke basis om ons doel  te verwezenlijken is vertrouwen en samenwerken. Vertrouwen in het kind of de jongvolwassene, en in zijn gezin en netwerk. Vertrouwen in belangrijke partners zoals collega-hulpverleners, leerkrachten, gemeenten en het voorliggend veld, en sociale basisvoorzieningen. Vanuit vertrouwen kan en durft ieder zijn verantwoordelijkheid te nemen en kunnen we optimaal samenwerken. Voor ons betekent dit: doen wat nodig is, ook buiten de gebruikelijke kaders, in het belang van het kind/de jongvolwassene, zijn omgeving en de samenleving. Vertrouwen is de bedding van de rivier waar de bezieling doorheen kan stromen.

Kernwaarden

Dit alles doen we met ons team, dat gelooft in en handelt vanuit onze kernwaarden:
toewijding, gedrevenheid, respect, innovatie en doelmatigheid.

Toewijding

Wij, alle medewerkers, zijn Autimaat. Wij zijn één team. Samen voelen wij ons verantwoordelijk voor een gezonde organisatie en eenieder van ons zet zich met toewijding in voor zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Onze hulpverleners zijn het belangrijkste instrument in het hulpverlenersproces. Vanuit oprechte interesse zetten wij ons in voor onze cliënten en voor elkaar. Zo komen wij samen tot het beste resultaat.

Gedrevenheid

Met gedrevenheid en passie zetten wij ons in voor onze cliënten. Wij zoeken de juiste partijen om mee samen te werken, leveren integrale zorg aan de cliënt en zijn netwerk, en doen wat nodig is op weg naar een gezond leven. Een gezond leven passend bij de cliënt, met tools om het leven aan te kunnen met alles wat daarbij hoort.
Met eenzelfde gedrevenheid doen wij wat nodig is voor ons team. Wij bieden coaching en deskundigheidsbevordering, gebaseerd op de nieuwste inzichten in ons vakgebied, gericht op persoonlijke ontwikkeling en het verdiepen van onze kennis. Zo creëren wij een prettige werkcultuur met bekwame professionals die zich elke dag weer inzetten voor onze cliënten. 

Respect

Binnen Autimaat hebben wij respect voor elkaars eigenheid en voor alle cliënten en hun netwerk. Wij gaan altijd uit van een positieve intentie. Wij doen alles om de cliënt en zijn situatie te begrijpen en de hulpvraag te verduidelijken. Zo kunnen wij, samen met onze partners, optimaal bijdragen aan het verwezenlijken van hun doelen. Daarbij houden wij rekening met de kaders die opdrachtgevers, gemeenten en zorgverzekeraars ons geven. 

Innovatie

Autimaat is innovatief en werkt voortdurend aan kwaliteitsverbeteringen en het delen van kennis met partners zoals Geef me de 5, Erasmus Universiteit Rotterdam en regionale collega-organisaties. Wij investeren structureel in onze medewerkers en leiden zelf medewerkers op tot onder andere GZ-psycholoog, systeemtherapeut en systeemtherapeutisch hulpverlener. 
Autimaat werkt hoofdzakelijk outreachend. Daarbij innoveren wij continu, onder meer door het ontwikkelen van e-health-programma’s. Daarnaast ontwikkelen en delen wij, in samenwerking met Geef me de 5, onze kennis middels boeken, gratis informatie en handige tools. Normaliseren en demedicaliseren is een belangrijk doel van deze werkwijze.
Het accepteren en leren omgaan met uitdagingen voortkomend uit autisme staat voorop.
Wij faciliteren onze cliënten en hun opvoeders en directe netwerk zodanig dat zij weer regie kunnen nemen en hun normale rol in de maatschappij kunnen vervullen.

Doelmatigheid

Wij zien de cliënt en zijn situatie, verhelderen de hulpvraag en achterhalen de oorzaak. Dat stelt ons in staat doelmatig interventies in te zetten. Waar effectief werken wij samen met andere partijen en het lokale en sociale netwerk van de cliënt. Door onze werkwijze voorkomen wij duurdere zorg. Wij stellen concrete doelen en faciliteren ons team waar nodig, zodat zij kwalitatieve en duurzame resultaten kunnen behalen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven van onze cliënten, wat zorgt voor grote tevredenheid.