Op maat voor elke situatie

Iedere persoon met autisme is uniek en ook de situatie waarin een persoon leeft is uniek.
Dat vraagt om behandeling op maat, gericht op autisme en vanuit een systemische kijk. autisme heb je nooit alleen. Uw hulpvraag is dan ook het uitgangspunt van onze behandeling. De behandeling die wij bieden is gebaseerd op de methodiek Geef me de 5® en wordt op maat gemaakt voor de situatie wat op de hulpvraag betrekking heeft, dit is meestal de gezinssituatie, maar dit kan ook op school zijn, op het werk of bij de dagbesteding. We maken samen met u een plan om van overleven weer in de situatie van echt leven te komen. We spreken dan ook over een Systeemgerichte Behandeling Autisme (SBA).

Video Interactie Analyse Autisme (VIAA)

Werken vanuit de methodiek Geef me de 5® betekent dat we naar gedrag kijken met de zogenaamde Autibril op. Met behulp van deze manier van kijken en door middel van Video Interactie Analyse Autisme leren we gedrag te koppelen aan de breinwerking van iemand met autisme, rekening houdend met de gezinssituatie waarin hij/zij opgroeit. Het analyseren van videobeelden is een onlosmakelijk onderdeel van de gezinsaanpak geworden. De contactinitiatieven van de gezinsleden staan centraal en er wordt gekeken naar wat in de interactie autismespecifiek is. Autisme vraagt namelijk iets extra’s van de omgeving en het doel is een ieder in het gezinssyteem auti-sensitief te laten worden, zodat elke gezinslid tot zijn recht kan komen. Ervaring leert dat een beeld meer zegt dan 1000 woorden.
Onderdeel van de behandeling is de oudercursus waarin de theorie voor ouders/verzorgers aan de praktijk wordt gekoppeld. Ouders/verzorgers leren hierin naar hun kind te kijken door de Autibril.

eHealth

Tevens maken we gebruik van eHealth. Dit houdt in dat de systeem behandelaar autisme contact met u heeft via telefoon, via beeldbellen (bijvoorbeeld Teams) of via tekstberichten (e-mail, Whatsapp, sms). Op deze wijze is er intensief contact als het nodig is en zorgen we voor voortgang in de behandeling. Ook kunnen we zo beter afstemmen op wat er nodig is met als doel dat het kind of de adolescent zich zo zelfstandig als mogelijk kan ontwikkelen binnen een fijn gezins-, school en/of werksituatie. In de behandeling hebben we aandacht voor alle gezinsleden en een behandeling is geslaagd als het bij afsluiting met alle gezinsleden goed gaat.

Vergoeding

Om de behandeling te kunnen starten hebben we een verwijzing nodig. Dit dient een verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist of van de gemeente waarin u woonachtig bent te zijn. Elke gemeente heeft een loket waar u zich kunt melden met een vraag om Jeugdhulp.

In de verwijzing moet vermeld staan dat er sprake is van een diagnose Autismespectrumstoornis (ASS) en dat specialistische GGZ geïndiceerd is.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de gemeente de behandeling.  

Voor jongeren van 18 jaar en ouder vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling en het is goed om bij aanmelding u hierover te laten informeren. Om er zeker van te zijn of uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt, kunt u ons bellen op: 0314-675151.

Voor 2022 en 2023 hebben wij een contract gesloten met een aantal zorgverzekeraars.  Meer informatie vindt u onder het "kopje" actueel. 

 

 

Op maat jongeren