Op maat voor de situatie

Iedere persoon met autisme is uniek. Ook de situatie waarin een persoon leeft is uniek.
Dat vraagt om maatwerk. Daarom vormt uw hulpvraag het uitgangspunt van onze behandeling. De zorg die door ons verleend wordt is op maat voor de situatie en vindt plaats in de situatie waarop de hulpvraag betrekking heeft. Meestal is dit thuis, maar dit kan ook op school zijn, op het werk of bij de dagbesteding. We maken samen met u een plan om van overleven weer in de situatie van echt leven te komen. De invulling van dit plan is afhankelijk van de behandelvorm: individuele behandeling en/of systeembehandeling.

Wij werken vanuit de methodiek Geef me de 5® en kijken dus altijd met de zogenaamde Autibril op. Met behulp van deze manier van kijken en door middel van Video Interactie Analyse Autisme leren we gedrag te koppelen aan het autistisch waarnemen en denken. Tevens maken we gebruik van eHealth. Dit houdt in dat de Autisme Deskundige contact met u heeft via telefoon, via beeldbellen (bijvoorbeeld Skype) of via tekstberichten (e-mail, Whatsapp, sms).  Op deze wijze is er meerdere malen per week contact en meer voortgang in de behandeling. Hierdoor kunnen we beter afstemmen op wat er nodig is met als doel dat het kind of de adolescent zich zo zelfstandig als mogelijk kan ontwikkelen.

Vergoeding

Om de behandeling te kunnen starten hebben we een verwijzing nodig. Dit dient een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist te zijn. In de verwijzing van de huisarts moet vermeld staan om welke diagnose ASS het gaat en welke behandeling (Basis GGZ/Gespecialiseerde GGZ) nodig is.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de gemeente de behandeling. Voor deze doelgroep kan de gemeente (wijk - en jeugdteams en zorgloketten) ook rechtstreeks naar ons doorverwijzen. 

Voor jongeren van 18 jaar en ouder vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling. Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling door Autimaat. Om er zeker van te zijn of uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt, kunt u ons bellen op: 0314-675151.

Basis GGZ

Sinds 2014 valt de zorg voor mensen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

  • Gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
  • Een vorm van e-Health (hulpverlening met behulp van Whatsapp, sms en/of mail).
  • Een combinatie van gesprekken en e-Health.

Gespecialiseerde GGZ

Kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Mensen met zware psychische aandoeningen worden nu nog vaak opgenomen in een GGZ-instelling. Het kabinet wil dat deze patiënten vaker dichtbij huis zorg krijgen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met ernstige psychische aandoeningen behandeling in hun eigen omgeving prettig vinden. Ze kunnen dan de regie over hun leven blijven voeren.

Op maat jongeren