Systeembehandeling autisme

Autimaat werkt aan de versterking van de eigen kracht van het gezin. De zorg die verleend wordt is op maat voor de situatie. De hulpvraag is dan ook het uitgangspunt van onze behandeling. Dit betekent dat we samen met het gezin een plan maken hoe het gezin van overleven weer in de situatie komt van echt leven. We kijken dus verder dan alleen het kind. We betrekken het hele gezin erbij en als dat nodig is ook school of het werk van het kind. We spreken dan ook over een Systeemgerichte Behandeling Autisme (SBA).

Geef me de 5

We werken vanuit de methodiek Geef me de 5®. Het doel van de behandeling is dat het gezin Geef me de 5® leert toepassen, waardoor de behandeling een blijvend positief effect heeft op de communicatie en relatie met het kind, zodat alle mogelijkheden tot groei benut worden. 

De behandeling bestaat uit: de oudercursus SBA en Systeem Behandeling Autisme (SBA).

Oudercursus SBA

Onderdeel van de behandeling is de oudercursus waarin de theorie voor ouders/verzorgers aan de praktijk wordt gekoppeld. Ouders/verzorgers leren hierin naar hun kind te kijken door de Autibril. Met behulp van deze manier van kijken en door middel van Video Interactie Analyse Autisme leren we gedrag te koppelen aan de breinwerking van iemand met autisme, rekening houdend met de gezinssituatie waarin hij/zij opgroeit.

Video Interactie Analyse Autisme (VIAA)

Video Interactie Analyse Autisme, het analyseren van videobeelden, is een onlosmakelijk onderdeel van de gezinsaanpak geworden. Autisme vraagt namelijk iets extra’s van de omgeving en ervaring leert dat een beeld meer zegt dan 1000 woorden.

eHealth

Daarnaast maken we gebruik van eHealth. Dit houdt in dat de systeem behandelaar autisme contact met u heeft via telefoon, via beeldbellen (bijvoorbeeld Teams) of via tekstberichten (e-mail, Whatsapp, sms). Op deze wijze is er intensief contact als het nodig is en zorgen we voor voortgang in de behandeling. Ook kunnen we zo beter afstemmen op wat er nodig is met als doel dat het kind of de adolescent zich zo zelfstandig als mogelijk kan ontwikkelen binnen een fijn gezins-, school en/of werksituatie. In de behandeling hebben we aandacht voor alle gezinsleden en een behandeling is geslaagd als het bij afsluiting met alle gezinsleden goed gaat.

 

Oudercursus