Gegevens GGZ Thermometer 2023 (cliënten tot 18 jaar)

Ingevuld door 128 respondenten

Nr

Vraag

Autimaat

1Heeft u voldoende informatie gekregen over de
behandelmogelijkheden voor uw kind?
95%
2Heeft u voldoende informatie gekregen over de aanpak van de behandeling van uw kind? 95%
3Heeft u voldoende informatie gekregen over wat u kon verwachten als resultaat van de behandeling? 92%
4Kon u meebeslissen over de behandeling die uw kind zou
krijgen?
95%
5Bent u tijdens de behandeling van uw kind voldoende geïnformeerd over de behandeling? 95%
6Vond u uw hulpverlener voldoende deskundig (goed in zijn/haar vak)?95%
7Kon u de hulpverlener van uw kind voldoende vertrouwen?100%
8Toonde de hulpverlener van uw kind voldoende respect voor u?99%
9Vond u de hulpverlener van uw kind voldoende geïnteresseerd in u en uw mening?97%
10Is er een behandelplan gemaakt?95%
11Heeft u ingestemd met dit behandeplan?94%
12Werd het behandelpan van uw kind naar wens uitgevoerd?94%
13Vond u de behandeling de juiste aanpak voor de problemen van uw kind?87%
14Vindt u dat uw kind door de behandeling voldoende vooruit is gegaan?75%
15Vindt u dat uw kind door de behandeling beter om kan gaan met mensen en situaties, waar u eerder problemen mee had? 78%
16 Welk rapportcijfer zou u geven aan de behandeling van uw kind?7,9

17

Zou u een ander aanraden hulp te zoeken bij Autimaat voor zijn/haar kind?95%

Gemiddeld resultaat 2022 bij 0-18 jaar: 93%
Bron: GGZ Thermometer, via VIPLive

 

Gegevens CQi 2023 (cliënten 18 jaar en ouder)

Ingevuld door 24 respondenten:
Welk cijfer geeft u aan de behandeling? 
Gemiddelde cijfer 8. 

Bron: CQi via VIPLive