Gegevens GGZ Thermometer 2020 (cliënten tot 18 jaar)

Nr

Indicator

Autimaat

1

Vond u uw hulpverlener voldoende deskundig (goed in zijn/haar vak)?

100%

2

Vond u de behandeling van u als ouder de juiste aanpak
voor de door u ervaren problemen?

 95%

3

Kon u meebeslissen over de behandeling die u als ouder zou
krijgen?

 95%

4

Bent u door de behandeling voldoende vooruit gegaan? 

Kunt u door de behandeling beter omgaan met problemen
in uw gezinssituatie?

 93%

5

Vond u de behandeling van uzelf voldoende afgestemd op
de behandeling van uw kind? Toelichting: hiermee wordt
bedoeld of u de doelen voor uzelf als ouder(s) voldoende
afgestemd vond op de doelen die voor uw kind zijn
opgesteld.

 88%

6

Heeft u voldoende informatie gekregen over de
behandelingsmogelijkheden voor u als ouder?

 100%

Gemiddeld cijfer 2020 bij 0-18 jaar: 8,4
Bron: Trimbos instituut

Gegevens CQi 2020 (cliënten 18 jaar en ouder)

Ingevuld door 67 respondenten:
Welk cijfer geeft u aan de behandeling? Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend.
Gemiddelde cijfer 8. 

Bron: NetQ Online Monitoring Platform