Effectiviteit behandeling Autimaat

Binnen Autimaat vindt uitgebreid wetenschappelijk onderzoek plaats naar de resultaten van de thuisbehandeling middels Geef me de 5. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. F.B.A. Naber van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de behandelinterventie van Autimaat  in de thuissituatie is gebruikgemaakt van:

  • de Child Behavior Checklist (CBCL). De CBCL meet vaardigheden en emotionele en gedragsproblemen van jeugdigen op gestandaardiseerde wijze. De score geeft aanwijzingen over probleemgebieden of DSM-pathologie (Achenbach et al., 2008). Ouders hebben deze vragenlijst ingevuld voorafgaand aan de behandeling, halverwege de behandeling en aan het eind van de behandeling.
  • de NOSI-K (Brock, Vermulst en Gerris, 1992). De NOSI-K meet de stressbeleving van ouders tijdens het opvoeden van hun kind(eren) en wordt vaak gebruikt door Commissie Testaangelegenheid Nederland om de effectiviteit van een behandelinterventie aan te tonen. Voorafgaande en na afloop van de behandelinterventie is de NOSI-K door ouders ingevuld.

Conclusie
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de effectiviteit van de behandelinterventie geleverd door Autimaat zorgt voor een significante vermindering van gedrags- en emotionele problemen. De overall score van de CBCL nam significant af naar onder de subklinische grens. Dit betekent dat kinderen uiteindelijk minder gedragsproblemen vertonen en dat de hoeveelheid gedragsproblemen die na de behandeling worden vertoond vergelijkbaar is met kinderen zonder psychiatrische aandoeningen.

Klik hier voor het volledige onderzoek gemeten met CBCL. 

Uit het onderzoek, gemeten met behulp van de NOSI-K, kan worden geconcludeerd dat de behandelinterventie van Autimaat effectief bewezen is wat betreft reductie van ervaren opvoedstress van de ouders.

Klik hier voor het volledige onderzoek gemeten met NOSI-K. 

Door de behandelinterventie van Autimaat wordt een duidelijke afname gezien in gedragsproblemen en een toename van vaardigheden bij kinderen met autismespectrumstoornissen.