Effectiviteit behandeling Autimaat

Binnen Autimaat vindt uitgebreid wetenschappelijk onderzoek plaats naar de resultaten van de behandeling middels Geef me de 5. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. F.B.A. Naber van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Autimaat zet de Geef me de 5-methodiek in bij thuisbehandeling. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de Geef me de 5-interventie in de thuissituatie is gebruikgemaakt van de Child Behavior CheckList (CBCL). De CBCL meet vaardigheden en emotionele en gedragsproblemen van jeugdigen op gestandaardiseerde wijze. De score geeft aanwijzingen over probleemgebieden of DSM-pathologie (Achenbach et al., 2008). Ouders hebben deze vragenlijst ingevuld voorafgaand aan de behandeling, halverwege de behandeling en aan het eind van de behandeling.

Conclusie
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de effectiviteit van de interventie met de Geef me de 5-methodiek geleverd door Autimaat zorgt voor een significante vermindering van gedrags- en emotionele problemen. De overall score van de CBCL nam significant af naar onder de subklinische grens. Dit betekent dat kinderen uiteindelijk minder gedragsproblemen vertonen en dat de hoeveelheid gedragsproblemen die na de behandeling worden vertoond vergelijkbaar is met kinderen zonder psychiatrische aandoeningen.

Klik hier voor het volledige onderzoek. 

Door de interventie van Autimaat gebaseerd op de Geef me de 5-methodiek wordt een duidelijke afname gezien in gedragsproblemen en een toename van vaardigheden bij kinderen met autismespectrumstoornissen. De interventie zorgt ervoor dat kinderen en hun ouders de stap kunnen maken van overleven naar leven.