Wachttijd

Datum laatste actualisatie van deze wachttijden: 05-09-2022.

Aanmeldwachttijd
Dit is de tijd tussen het moment dat wij alle benodigde informatie van u binnen hebben tot het moment van het intakegesprek. De wachttijd start dus op het moment dat u alle spullen naar ons heeft opgestuurd:

2-4 weken in regio Achterhoek
9-11 weken in regio IJsselland, Twente, Midden IJssel-Oost Veluwe
6-8 weken in regio Centraal Gelderland (Arnhem), Nijmegen, FoodValley en Rivierenland

Behandelingswachttijd
Dit is de tijd tussen de intake en de start van de behandeling:

10-12 weken in regio Achterhoek
10-12 weken regio IJsselland, Twente, Midden IJssel-Oost Veluwe
4-6 weken in regio Centraal Gelderland (Arnhem),Nijmegen, FoodValley en Rivierenland

Deze wachttijd is een inschatting op basis van de afgelopen 4 maanden. Gezinnen waar een crisissituatie dreigt, kunnen voorrang krijgen op de wachtlijst. Dit kan invloed hebben op uw wachttijd. Ook kunnen vakantieperiodes de wachttijd beïnvloeden.

Daarnaast is onze behandeling op maat. Daardoor heeft de behandeling in elke gezin een andere tijdsduur en kan de frequentie van contacten wisselen per gezin per periode. Dit is belangrijk voor het effect van de behandeling, ook voor uw gezin. Elke medewerker schat zo goed mogelijk in wanneer er ruimte in zijn of haar agenda ontstaat om een nieuwe behandeling op te starten. Wij schatten op basis hiervan uw wachttijd zo goed mogelijk in. Uw wachttijd kan hierdoor toch korter of langer blijken.
De wachttijd is niet afhankelijk van uw diagnose of de diagnose van uw kind.