De cliëntenraad stelt zich voor

Autimaat heeft, zoals alle zorgorganisaties, een cliëntenraad. Deze bestaat uit personen die direct of indirect betrokken zijn bij de zorgverlening van Autimaat. Wij, Theo, Paul en Woodson vormen nu de cliëntenraad. Wij hebben allemaal een verschillende achtergrond wat betreft werk en (bestuurlijke) ervaring, wat maakt dat de kennis en expertise binnen de raad heel divers is. 

We vergaderen vier keer per jaar, waarbij de directie van Autimaat gevraagd of ongevraagd geadviseerd wordt over het te voeren beleid. Dit kan op financieel gebied zijn, maar ook op meer praktisch gebied zoals bijvoorbeeld het opstarten van de nieuwe kinderopvang "De 5".
Autimaat informeert de cliëntenraad over de resultaten die geboekt zijn en hoe de zorg voor de cliënten verloopt, bijvoorbeeld door de wachttijden te verkorten.
Daarnaast fungeert de raad als een klankbord voor de organisatie én (ouders van) cliënten om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren.
De cliënt staat te allen tijde bij ons centraal! We communiceren open, we zijn positief-kritisch en we vinden het belangrijk dat Autimaat zegt wat het doet en doet wat het zegt.

Wat de cliëntenraad (ver)bindt is niet alleen het bedrijf Autimaat, maar ook de overtuiging dat een gezonde organisatie bijdraagt aan het welzijn van de cliënten en de kwaliteit van de zorgverlening!

Heb je vragen en/of opmerkingen dan kun je ons dat laten weten via de e-mail:
clientenraad@autimaat.nl !

Daarnaast zijn we altijd op zoek naar enthousiaste ouders en/of cliënten die op hun manier kunnen en willen bijdragen aan het succes van de cliëntenraad én van de organisatie Autimaat. Heb je interesse om plaats te nemen in de raad, stuur dan een e-mail naar clientenraad@autimaat.nl waarin je je interesse kenbaar maakt tezamen met je contactgegevens.