Autimaat heeft het HKZ-certificaat sinds 2011. In oktober 2020 kon, in verband met een wijziging van auditor binnen DEKRA, de hercertificeringsaudit niet doorgaan. Daarom is er een tussentijdse externe audit geweest voor een halfjaarlijkse verlenging. De externe auditor van Dekra was zeer positief over de professionaliteit van Autimaat en de gedrevenheid om hoge kwaliteit te leveren voor de cliënt. Het HKZ certificaat is daarmee verlengd tot juni 2021.
In de loop van 2021 zal alsnog de 3-jaarlijkse hercertificeringsaudit plaatsvinden zodat het certificaat weer voor de volgende 3 jaar toegekend kan worden.

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting van het certificaat.