Van overleven naar leven

Autimaat werkt systeemgericht aan de versterking van de eigen kracht van het gezin en de omgeving. De zorg die verleend wordt is altijd op maat voor de situatie. Dit betekent dat de zorg zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig aangeboden wordt.

Binnen het multidisciplinaire team van kinder- en jeugdpsychiaters, gz-psychologen, behandelcoördinatoren, systeemtherapeuten, orthopedagogen en pedagogisch medewerkers hebben wij wekelijks overleg om de kwaliteit van de behandeling  op maat te borgen. Daar waar nodig, wordt contact gezocht met andere instanties.

Beoogde resultaten voor het gezin

Zelfstandigheid door besef van eigen verantwoordelijkheid en het versterken van eigen kracht. Wij bereiken dit door duidelijkheid in communicatie en het creëren van basisveiligheid. Ouders begrijpen dat het kind “mag zijn” en leren in harmonie met elkaar om te gaan.

De middelen die Autimaat hiervoor inzet zijn:

  • Inventarisatie door multidisciplinair team.
  • Organiseren van een overleg met alle betrokken over het herstellen en versterken van de eigen kracht.
  • Afhankelijk van de situatie, een kortdurende of meer intensieve systeembehandeling.
  • Video Interactie Analyse Autisme in de eigen omgeving om de wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving te bespreken en verbeteren.
  • E-health houdt in dat de gezinsbehandelaar contact heeft met het systeem via telefoon, via beeldbellen (bijvoorbeeld Teams) of via tekstberichten (e-mail, Whatsapp, sms). 
  • EMDR, relatiegesprekken, betrekken van andere familieleden.  

Autimaat werkt volgens de methode Geef me de 5®

Geef me de 5 is ontstaan vanuit de intentie om kwalitatief goede zorg te verlenen aan mensen met autisme. Wij onderscheiden ons door het feit dat wij ons in de behandeling niet richten op het (ongewenste) gedrag zelf maar op de oorzaak van dit gedrag. Daarbij maken wij gebruik van Auti-communicatie, een manier van communiceren die speciaal is afgestemd op het denken van het kind/de cliënt met autisme. Hierdoor kunnen we, samen met het gezin, het probleem bij de kern aanpakken en zijn positieve gedragsveranderingen blijvend.