Individuele behandeling

Autimaat werkt systeemgericht, echter diverse omstandigheden vragen soms om een individuele aanpak. Bijvoorbeeld als de relatie tussen de ouders en het kind ernstig is verstoord of als er sprake is van nevenproblematiek die de behandeling in de weg staat.
In het belang van het kind en het hele gezin dient hier eerst aandacht voor te zijn.

In deze situaties richten wij ons voornamelijk op het individu. Daar waar nodig, en/of wenselijk, betrekken wij de betrokkenen bij het proces, met als doel dat deze een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling.

De gesprekken vinden thuis of bij Autimaat in Doetinchem, Deventer of Arnhem plaats. Tussen deze contacten is er veelvuldig contact middels E-Health.