Wat we willen bereiken

Ouders begrijpen dat het kind “mag zijn” en leren door de behandeling en het gebruik van de methodiek Geef me de 5® beter afstemmen op hun kind en elkaar waardoor ze in harmonie leren met elkaar om te gaan.  Door het gebruik van de methodiekmap Geef me de 5 wordt de eigen kracht versterkt en is terugval op de hulpverlening veel minder vaak nodig. 

De middelen die Autimaat hiervoor inzet zijn:

  • Inventarisatie door multidisciplinair team.
  • Organiseren van een overleg met alle betrokken over het herstellen en versterken van de eigen kracht.
  • Afhankelijk van de situatie, een kortdurende of meer intensieve systeembehandeling.
  • Video Interactie Analyse Autisme in de eigen omgeving om de wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving te bespreken en verbeteren.
  • E-health houdt in dat de gezinsbehandelaar contact heeft met het systeem via telefoon, via beeldbellen (bijvoorbeeld Teams) of via tekstberichten (e-mail, Whatsapp, sms). 
  • EMDR, relatiegesprekken, betrekken van andere familieleden. 

Geef me de 5 is ontstaan vanuit de intentie om kwalitatief goede zorg te verlenen aan mensen met autisme. Wij onderscheiden ons door het feit dat wij ons in de behandeling niet richten op het (ongewenste) gedrag zelf maar op de oorzaak van dit gedrag. Daarbij maken wij gebruik van Auti-communicatie, een manier van communiceren die speciaal is afgestemd op het denken van het kind/de cliënt met autisme. Hierdoor kunnen we, samen met het gezin, het probleem bij de kern aanpakken en zijn positieve gedragsveranderingen blijvend. 

Download onze informatiefolder