Algemeen

Autimaat spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de websites van Autimaat is voor eigen rekening en risico. Autimaat sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit. Autimaat behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Autimaat is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Autimaat liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Autimaat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom of licentie bij Autimaat/Autisme Anders Bekeken en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Bij het plaatsen van informatie op deze website is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties.

Mocht er iemand zijn die teksten of beelden van onze site wil gebruiken of meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met: info@Autimaat.nl

Privacy

Autimaat respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.