Doelstelling

Gezinnen met een of meerdere kinderen met ASS, ervaren vaak veel stress. Onderzoek wijst uit dat, wanneer ASS bij een van de kinderen wordt gediagnosticeerd, dit voor het gezinssysteem meer stress veroorzaakt dan welke andere aandoening dan ook. Waar jongvolwassenen, jongeren of kinderen met ASS, hun ouders en/of betrokkenen vastlopen, helpt Autimaat met maatwerk waardoor overleven weer leven wordt.

Autimaat is nauw betrokken bij de voortdurende ontwikkeling van Geef me de 5® die zij tevens toepast in de behandeling en begeleiding. Deze methodiek is erop gericht dat betrokkenen vanuit inzicht (kijken door de Auti-bril) en acceptatie open kunnen staan voor ontwikkeling. De regie komt daardoor weer te liggen waar hij hoort, bij het individu en de direct betrokkenen.

Autimaat heeft speciaal voor de behandeling met Geef me de 5® een behandelmap
'Geef me de 5 op maat' laten ontwikkelen. Deze map is ondersteunend tijdens de behandeling en zorgt ervoor dat tijdens, maar ook na de behandeling, de ouders en/ of betrokkenen problemen eigenhandig kunnen oplossen.