Autimaat; een erkende GGZ-instelling

Autimaat is een, door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, WTZi erkende GGZ-instelling.  Wij zijn gespecialiseerd in systeembehandeling en werken met een multidisciplinair team bestaande uit HBO+ gezinsbehandelaren, behandelcoördinatoren, (kinder-/jeugd)psychiaters, GZ-psychologen en systeemtherapeuten.

Autimaat is in 2006 ontstaan vanuit de organisatie Geef me de 5. Door de grote vraag naar behandeling en begeleiding, volgens de methodiek Geef me de 5®, is besloten om een aparte zorgverlenende organisatie op te zetten: Autimaat, maatwerk in autisme. 

Autimaat en Geef me de 5 werken nauw samen en leveren kwalitatief goede zorg aan mensen met autisme. Geef me de 5 heeft met Autimaat de mogelijkheid om dagelijks feedback uit de praktijk te krijgen en nieuwe ontwikkelingen direct in de praktijk te toetsen. Autimaat is, dankzij deze samenwerking, verzekerd van een methodiek die doorlopend ontwikkeld en verbeterd wordt.

Alle medewerkers worden opgeleid en getraind door de Geef me de 5 academie. 

Maatwerk

Met de kennis van ASS zien wij het kind met ASS als een uniek persoon, in een unieke omgeving en met unieke ouders en brusjes. Dit maakt dat Autimaat niet anders kan dan op maat zorg leveren. Hierdoor tonen wij respect voor de eigenheid van het systeem en de kennis en kunde die aanwezig is en ontwikkeld kan worden. Het op maat maken van zorg geeft ruimte, vertrouwen en doet recht aan wie zij zijn.

Behandeling en begeleiding

Autimaat biedt systeembehandeling en individuele behandeling.
Binnen onze systeembehandeling kijken we verder dan alleen het kind. We betrekken het hele gezin erbij en als dat nodig is ook de verdere omgeving waarin het kind functioneert zoals school, werk, vereniging enzovoorts. 

Daarnaast biedt Autimaat naschoolse begeleiding in Doetinchem. Deze begeleiding is voor jongeren met autisme uit het voortgezet onderwijs en het MBO die moeite hebben met het plannen en organiseren van alle schoolse taken. 

Binnen Doetinchem biedt Autimaat ook gespecialiseerd begeleid wonen. Deze woonbegeleiding is voor jongeren vanaf 18 jaar met autisme of vergelijkbare problematiek. Begeleiding vindt plaats in een eigen woning. Deze woning kun je zelf regelen of Autimaat kan je daarbij helpen. In deze woning vindt de gespecialiseerde begeleiding plaats.