Klacht indienen

Bent u ontevreden, heeft u een bezwaar of een klacht over Autimaat of een van haar medewerkers? Dan adviseren wij u, middels onderstaand formulier, contact op te nemen met deze medewerker of haar/zijn leidinggevende. Zij zijn te allen tijde bereid een afspraak met u te maken om datgene waar u ontevreden over bent te bespreken en samen met u tot een oplossing te komen.

Komt u er samen niet uit of wilt u om andere redenen uw klacht elders neerleggen?
Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris. Deze is er voor advies, ondersteuning en bemiddeling. Ook kan deze u de verschillende klachtmogelijkheden vertellen.

Als u na bemiddeling of direct een oordeel wilt over uw klacht, dan kunt u zich tot de klachtencommissie wenden. Deze commissie heeft een onafhankelijke voorzitter en spreekt een oordeel uit over uw klacht. Deze commissie handelt bij vorkeur klachten waarvoor eerst een bemiddelingstraject is doorlopen, maar u kunt de commissie ook rechtstreeks aanspreken.

Klik op de blauwe knoppen hieronder voor meer informatie over onze klachtenregeling of u een gesprek aan te vragen. 

Het uitgebreide klachtenprotocol

Aanvragen gesprek met medewerker of leidinggevende

Contact met de klachtenfunctionaris

Indienen klacht klachtencommissie