« Terug naar overzicht

Autimaat zoekt op korte termijn een GZ-psycholoog (m/v)

 

Als GZ-psycholoog werk je voor de afdeling systeembehandeling, in de functie van regiebehandelaar voor minimaal 24 uur. Je bent eindverantwoordelijk voor de autisme-deskundigen binnen je team. Je coördineert en bewaakt de behandelprocessen. Je coacht de deskundigen in jouw team, coördineert de video-analyse en bespreekt de caseload en casuïstiek. De uitvoering van het opleidingstraject van de GZ-psychologen in opleiding, hun begeleiding en daarnaast het opzetten van psychodiagnostiek binnen de organisatie kan in overleg tot de kerntaken van deze functie behoren. Binnen onze organisatie ben je tevens medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de ontwikkeling daarvan.

Over Autimaat
Autimaat heeft zich gespe­cialiseerd in het leveren van zorg aan kinderen, jongeren en (jong)volwas­senen met een autismespectrum­stoornis en eventuele co-morbiditeit en hun omgeving. Geef me de 5 is de methodiek die gebruikt wordt in onze zorgverlening. Door Geef me de 5 worden jaarlijks meer dan 1.000 zorgprofessionals uit heel Nederland opgeleid in deze methodiek. De orga­nisatie bestaat uit ruim 100 medewer­kers. Autimaat en Geef me de 5® wer­ken nauw met elkaar samen en vallen onder dezelfde holding.

Jouw profiel
Je beschikt over een aca­demische opleiding psychologie of orthopedagogiek met diagnostische bevoegdheid, uitgebreid met de postmaster opleiding GZ-psycholoog met inschrijving in het BIG-register. Je durft de gebaande paden te verlaten en onderdeel te worden van een in­spirerende werkomgeving. Je maakt je de Geef me de 5 methodiek geheel eigen. Je hebt brede ervaring met het uitvoeren en begeleiden van psycho­diagnostiek. Je bent communicatief vaardig en beschikt over leiding­gevende capaciteiten. Je draagt je steentje bij aan een gezonde bedrijfs­voering. Met jouw kwaliteiten pas je bij onze kernwaarden: toewijding, gedrevenheid, respect, innovatie en doelmatigheid. Ruime ervaring met gezinnen en kinderen met ASS is een pré.

Wij bieden
Een jong dynamisch team dat maatwerk levert op hoog niveau met daarbij respect voor de cliënt en zijn omgeving. Het team is altijd in ontwikkeling en daarvoor zet iedereen zich enthousiast en actief in. Wij werken o.a. samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam die wetenschappelijk onderzoek voor ons doet, onze resultaten zijn bovengemiddeld. Je krijgt een ruime inwerkperiode, ruimte voor je eigen creatieve inbreng m.b.t. verdere vormgeving van de methodiek ‘Geef me de 5’ en je persoonlijke ontwikkeling.

Salaris
Wij bieden een zeer goed salaris conform cao GGZ, schaal 65 of 70 afhankelijk van je kennis en werk­ervaring met daarbij zeer gunstige ar­beidsvoorwaarden.

Solliciteren
Jouw schriftelijke sollici­tatie kun je richten aan de afdeling personeelszaken Autimaat B.V., t.a.v. mevrouw Leppink, Burg. van Nis­penstraat 10-12, 7001 BS Doetin­chem, of mailen naar pz@autimaat.nl .

Download deze vacature als PDF