« Terug naar overzicht

Maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

Doetinchem, 5 maart 2020

Betreft : maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

Beste cliënt/ouder/verzorger,

In verband met de berichtgeving rondom het coronavirus vragen wij uw medewerking om verdere verspreiding te voorkomen:
1. Indien u of uw kind naar een risicogebied gaat of van een verblijf uit een risicogebied terugkeert, verzoeken wij u met klem ons hiervan direct op de hoogte te stellen. De risicogebieden zijn de gebieden met code geel, oranje of rood in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
2. Als u of uw kind ziekteverschijnselen vertoont en in een risicogebied is geweest en/of contact heeft gehad met een corona-patiënt, neem dan contact op met uw huisarts. Meer informatie: https://www.ggdnog.nl/over-de-ggd/nieuws/update-nieuwe-coronavirus
3. Algemene informatie en adviezen:
- Iedereen wordt geadviseerd om gebieden waar Corona infectie bekend is (risicogebieden) te mijden.
- Blijf op ruim twee meter afstand van een mogelijke infectiebron.
- Vermijdt het geven van handen.
- Was handen regelmatig, minimaal 20 seconden.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren handdoekjes en zakdoekjes.
- Maak zaken die door veel mensen worden aangeraakt regelmatig schoon met een desinfecterend middel.

Autimaat houdt zich aan de landelijke richtlijnen (RIVM/GG).
Mocht daar aanleiding toe zijn dan brengen wij u op de hoogte van aanpassingen in onze werkwijze en beleid.

Roept deze brief vragen op? Neemt u dan even contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Frans de Bruin
Directeur Autimaat