Hoe aanmelden

Ouders, verzorgers of professionals kunnen een cliënt aanmelden via het contactformulier of er kan telefonisch aangemeld worden op nummer 0314-675151 (keuze 1 van het keuzemenu).

In het telefoongesprek nemen onze medewerksters zorgtoeleiding een aantal zaken met u door. Zij willen graag weten welke zorgverzekeraar u heeft, met u afstemmen wat Autimaat voor u kan betekenen.

Na de telefonische aanmelding ontvangt u de intakeformulieren die ingevuld geretourneerd moeten worden met een verslag waaruit de diagnose blijkt. Er is altijd een indicatie nodig vanuit de gemeente of de WLZ. Zodra alle gegevens binnen zijn zal er een intakegesprek worden gepland.