Gespecialiseerde Begeleiding 18+

Autimaat biedt gespecialiseerde begeleiding aan volwassenen van 18 jaar en ouder met autisme of vergelijkbare uitdagingen. Ons doel is om praktische structuren en strategieën aan te leren die nodig zijn voor zelfstandig functioneren binnen de maatschappij.

Onze begeleiding richt zich op diverse onderdelen van het dagelijks leven, waaronder hulp bij het plannen en organiseren van huishoudelijke taken, persoonlijke verzorging, financiën, maar ook hulp bij sociale vaardigheden en sociale contacten. Daarnaast besteden we aandacht aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij geloven dat het inzicht hebben in eigen gedachten, gevoelens en wensen een essentiële voorwaarde is om zelfstandig keuzes te kunnen maken in het leven. In de begeleidingsgesprekken is er dan ook voldoende ruimte voor psycho-educatie. We bespreken onderwerpen zoals identiteitsontwikkeling, omgaan met gedachten en emoties, en een beter begrip van je diagnose en de impact ervan op het dagelijks leven. Het is ook belangrijk dat je omgeving jou begrijpt, dus…..
Het uiteindelijke doel is dat de nieuw geleerde vaardigheden zo ingesleten zijn dat begeleiding kan worden afgebouwd.

Werkwijze
Persoonlijk begeleidingsplan
Iedereen is uniek en daarom vinden we het belangrijk om op maat te werken. Samen met jou bekijken we welke ondersteuning jij nodig hebt en welke doelen jij wilt bereiken. Op basis daarvan stellen we een concreet begeleidingsplan dat is afgestemd op jouw individuele behoeften en wensen.

Netwerk
Jouw netwerk is erg belangrijk en we onderzoeken altijd hoe zij betrokken kunnen worden bij jouw ontwikkelingsproces. Daarnaast geloven we in de kracht van samenwerking en leggen we waar nodig contact met andere relevante organisaties. Dit kunnen o.a. onderwijsinstellingen, zorginstanties, werkgevers of andere hulpverleners zijn. Door samen te werken kunnen we een omgeving creëren waarin jij optimaal wordt ondersteund en begeleid.

Locatie begeleiding
De begeleiding kan plaatsvinden bij jou thuis of op het kantoor van Autimaat in Doetinchem, afhankelijk van wat het meest comfortabel en passend is. Het is voor ons belangrijk om een omgeving te creëren waarin je je op je gemak voelt en waarin we effectief aan je doelen kunnen werken.

Methode
Binnen de gespecialiseerde begeleiding werken we met de Geef me de 5-methodiek. Deze methodiek richt zich op het bieden van ondersteuning aan mensen met autisme en het bevorderen van zelfstandigheid door middel van duidelijke communicatie en het aanleren van nieuwe strategieën.

Voorwaarden

 • Er is motivatie om begeleiding van Autimaat te krijgen.
 • De draagkracht is groot genoeg om te kunnen ontwikkelen.
 • Er is een indicatie vanuit de WMO (individuele ondersteuning of beschermd thuis) of vanuit de WLZ.
 • Gespecialiseerde begeleiding kan plaatsvinden in de volgende 8 gemeenten:
  Berkelland
  Bronckhorst
  Doetinchem
  Montferland
  Oost Gelre
  Oude IJsselstreek
  Winterswijk

Aanmelden
Mensen van 18 jaar en ouder met autisme of hun ouders, verzorgers of professionals kunnen een aanmelding doen. Dit kan op twee manieren:

 • Via het contactformulier
  Vul deze volledig in. Een medewerker neemt vervolgens binnen een week contact met u op.
 • Telefonisch: 0314- 67 51 51 (keuze 1 van het keuzemenu)
  U krijgt een medewerker van Zorgtoeleiding te spreken. Zij zal u verder helpen.