Individuele behandeling

Daar waar mogelijk werkt Autimaat systeemgericht, echter diverse omstandigheden vragen in eerste instantie om een individuele aanpak. Het kan zijn dat de jongvolwassene alleen woont of dat de relatie tussen de ouders en het kind ernstig is verstoord.

In beide situaties richten wij ons voornamelijk op het individu. Daar waar nodig en of wenselijk betrekken wij de betrokkenen bij het proces, met als doel dat deze een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling.

De gesprekken vinden veelal plaats bij de cliënt thuis. Tussen deze contacten is er veelvuldig contact middels E-Health.

Regelmatig zien wij dat ouders te lang hebben bloot gestaan aan stress, waardoor nevenproblemen zijn ontstaan die de behandeling van het kind in de weg staan. Tevens zijn ingesleten patronen, persoonlijke gebeurtenissen of ontstane situaties belemmeringen voor een succesvolle behandeling. Autimaat noemt dit voorliggende problematiek waar, in het belang van het kind en het hele gezin, eerst aandacht voor moet zijn. Middels een aantal gesprekken richt de behandelaar zich op deze voorliggende problematiek, zodat daarna de behandeling voor het kind adequaat voortgezet kan worden.

Deze gesprekken vinden meestal plaats bij Autimaat in Doetinchem of Deventer.