Begeleiding door Autimaat

Autimaat werkt, samen met u, aan de versterking van de eigen kracht van uw gezin. De zorg die verleend wordt is op maat voor uw situatie. Dit betekent dat we samen met u een plan maken hoe u van overleven weer in de situatie komt van echt leven.

In de naam van onze behandeling zit het woord systeem. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen het kind. We betrekken het hele gezin erbij en als dat nodig is ook school of het werk van uw kind. 

Het doel van de behandeling is dat u Geef me de 5 leert toepassen waardoor de behandeling een blijvend positief effect heeft op uw communicatie en relatie met uw kind, zodat alle mogelijkheden tot groei benut worden. Als ouders ervaart u dat uw kind “mag zijn” en leren de gezinsleden in harmonie met elkaar om te gaan. 

De behandeling bestaat uit: de oudercursus SBA en Systeem Behandeling Autisme (SBA).

Oudercursus SBA

De cursus vormt de basis van de behandeling. In deze oudercursus SBA maakt u kennis met de methodiek Geef me de 5. U leert hier het autisme van uw kind begrijpen, door met de bekende Autibril op te kijken. Vervolgens maakt u kennis met de Auti-communicatie om afgestemd te leren communiceren en de technieken om duidelijkheid te bieden.

Bij u thuis

Na de oudercursus SBA komt onze autisme deskundige bij u thuis voor SBA om samen met u de situatie van overleven weer naar leven te ontwikkelen.

Tijdens de cursus heeft u geleerd wat autisme is en kennis gemaakt met de Autibril, Auti-communciatie en technieken om samenhang aan te brengen. Samen met de autisme deskundige van Autimaat leert u deze begrippen toe te passen in uw eigen situatie om daarmee een basis te leggen voor een sociale, emotionele en cognitieve groei naar een grotere zelfstandigheid van uw kind en u als gezin.

Tijdens het SBA-traject maken we veel gebruik van Video Interactie Analyse Autisme. Deze videobeelden van uw kind, of van u samen met uw kind, worden tijdens het volgende bezoek met de autisme deskundige besproken. Hierdoor leert u stap voor stap de situatie begrijpen en hoe u kunt handelen.

Als de eigen kracht voldoende hersteld is kan de behandeling, in onderling overleg, beëindigd worden.