Hoe aanmelden

Ouders, verzorgers of professionals kunnen een cliënt aanmelden via het inschrijfformulier of er kan telefonisch aangemeld worden op nummer 0314-675151 (keuze 1 van het keuzemenu).

In het telefoongesprek nemen onze medewerksters zorgtoeleiding een aantal zaken met u door. Zij willen graag weten welke zorgverzekeraar u heeft, met u afstemmen wat Autimaat voor u kan betekenen en u informeren over de wachtlijst.

Na de telefonische aanmelding ontvangt u de intakeformulieren die ingevuld geretourneerd moeten worden met een verslag waaruit de diagnose blijkt en een verwijsbrief voor behandeling van de huisarts.

Zodra alle gegevens binnen zijn zal er een intakegesprek worden gepland.