Gespecialiseerde woonbegeleiding

De gespecialiseerde woonbegeleiding is voor cliënten vanaf 18 jaar met autisme of vergelijkbare problematiek. Autimaat huurt via Sité kleine, reguliere woningen in Doetinchem. In deze woning vindt de gespecialiseerde begeleiding plaats. Daar waar behandeling noodzakelijk is, wordt deze vanuit Autimaat geboden, aangezien Autimaat meerdere psychiaters en GZ-psychologen in dienst heeft. 

Doel van de gespecialiseerde begeleiding is de cliënt het leven leren leven: het aanleren van structuren en strategieën om zelfstandig te leren functioneren in de maatschappij. Indien dit maar deels mogelijk is, zal de gespecialiseerde begeleiding langdurig zijn. Waar mogelijk begeleiden wij de cliënt van beschermd naar begeleid wonen en van begeleid naar zelfstandig wonen. Daarbij is ‘Ik-ontwikkeling’ een belangrijk onderdeel van de gespecialiseerde begeleiding. Dit houdt in het inzicht hebben in eigen gedachten, gevoelens en wensen, wat een voorwaarde is om keuzes te leren maken. De begeleiding richt zicht tevens op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, plannen en organiseren. Daarnaast wordt er gekeken naar het netwerk van de cliënt en de manier waarop deze betrokken kan worden bij het ontwikkelingsproces. 

Voorwaarden

Om met gespecialiseerde begeleiding van Autimaat  te wonen moet de cliënt voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Er is motivatie om begeleiding van Autimaat te krijgen.
  • De draagkracht is groot genoeg om te kunnen ontwikkelen.
  • De cliënt houdt zich aan de afspraken of wil leren hoe hij of zij zich aan afspraken kan houden.
  • Er is toestemming voor inzage en begeleiding in financiën.
  • Er is toestemming voor inzage in het dossier.
  • Er is een indicatie vanuit het CIZ, een beschikking vanuit de gemeente en een passend PGB of een andere financiering.