Gespecialiseerde woonbegeleiding

De gespecialiseerde woonbegeleiding bieden wij aan vanuit onze locatie Doetinchem en is voor cliënten vanaf 18 jaar met autisme of vergelijkbare problematiek die graag op zichzelf willen wonen, maar dat nog niet zelfstandig kunnen. Begeleiding vindt plaats in een eigen woning. Deze woning kun je zelf regelen of Autimaat kan je daarbij helpen. In deze woning vindt de gespecialiseerde begeleiding plaats. Daar waar behandeling noodzakelijk is, wordt deze vanuit Autimaat geboden, aangezien Autimaat ook behandelmogelijkheden heeft. 

Het doel van de gespecialiseerde begeleiding is het aanleren van structuren en strategieën om zelfstandig te leren functioneren in de maatschappij. Waar mogelijk begeleiden wij de cliënt van beschermd naar begeleid wonen en van begeleid naar geheel zelfstandig wonen. Daarbij is psycho-educatie een belangrijk onderdeel van de gespecialiseerde begeleiding. De cliënt leert zichzelf en zijn omgeving hierdoor beter kennen en begrijpen.
De begeleiding richt zich tevens op het ontwikkelen van onder andere zelfzorg, sociale vaardigheden, plannen en organiseren. Daarnaast wordt er gekeken naar het netwerk van de cliënt en de manier waarop deze betrokken kan worden bij het ontwikkelingsproces. 

Voorwaarden

Om met gespecialiseerde begeleiding van Autimaat  te wonen moet de cliënt voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Er is motivatie om begeleiding van Autimaat te krijgen.
  • De draagkracht is groot genoeg om te kunnen ontwikkelen.
  • Er is toestemming voor inzage in het dossier.
  • Er is een indicatie vanuit het CIZ of een beschikking vanuit de gemeente.

Aanmelden

Mensen van 18 jaar en ouder met autisme of hun ouders, verzorgers of professionals kunnen een aanmelding doen. Dit kan op twee manieren:

  • Via het inschrijfformulier
    Vul deze volledig in. Een medewerker neemt vervolgens contact met u op.
  • Telefonisch: 0314- 67 51 51 (kezue 1 van het keuzemenu)
    U krijgt een medewerker van Zorgtoeleiding te spreken. Zij zal u verder helpen.