Aanmelding en vergoeding

De betaling voor de begeleiding kan uit een PGB, Zorg In Natura (ZIN) of uit eigen middelen. Elke maand ontvangt u een factuur, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. Het maandbedrag is inclusief drie (school)gesprekken en de evaluatie van het begeleidingsplan. Wilt u meer gesprekken of schoolgesprekken, dan is dat mogelijk. Deze extra gesprekken worden dan apart gefactureerd.

Hoe aanmelden?
 

Via Autimaat:
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor de naschoolse begeleiding Doetinchem?
Dat kan telefonisch of door middel van het inschrijfformulier.

Wij zijn bereikbaar op:

0314-675151 (keuze 1 van het keuzemenu)


Na de aanmelding ontvangt u de intakeformulieren die ingevuld geretourneerd moeten worden met een verslag waaruit de diagnose blijkt. Zodra alle gegevens binnen zijn zal er een intakegesprek worden gepland.

Via de gemeente:
Een melding doen bij het Zorgplein. Dit kan via het meldformulier. U kunt ook naar het Zorgplein toekomen en een papieren meldformulier invullen.

U kunt contact opnemen met de buurtcoach in uw wijk. Dit kan via de website van het Buurtplein of telefonisch op telefoonnummer (0314) 341 919. U kunt ook binnenlopen bij uw wijkcentrum.

Als u een melding doet bij het Zorgplein of Buurtplein, neemt een consulent of buurtcoach contact met u op. Er wordt gekeken wat precies de hulpvraag van uw kind of uw gezin is en wat mogelijke oplossingen zijn. Als de hulpvraag niet op eigen kracht opgelost kan worden, kan er een indicatie voor jeugdhulp worden afgegeven. U ontvangt dan een beschikking met daarin het soort jeugdhulp en de hoogte en duur van de hulp die uw kind of gezin krijgt.