Doorgroeien naar een grotere mate van zelfstandigheid

De Naschoolse begeleiding biedt gespecialiseerde individuele begeleiding aan kinderen en jongeren (vanaf 12 jaar) met autisme, gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, autonomie en zelfkennis.
Jongeren ondervinden in hun dagelijkse leven, thuis en in hun vriendengroep de nodige problemen die veroorzaakt worden door autisme. In onze begeleiding nemen we daarom actuele leefsituaties mee, aangezien dit de realiteit is. We verkiezen een realistische omgeving boven een 'in scene gezette omgeving' voor de begeleiding, omdat dit beter werkt bij jongeren met autisme. Jongeren leren hun eigen competenties en leerpunten kennen en leren hoe om te gaan met hun autisme. Dit maakt dat jongeren meer handvatten en strategieën hebben in het omgaan met (sociale) situaties. Daarnaast leren zij plan- en organisatievaardigheden en leerstrategieën afgestemd op hun informatieverwerkingsstoornis, wat bijdraagt aan het succesvol vervolgen van opleidingen of werk. Hoofddoelen worden individueel en op maat uitgewerkt in een begeleidingsplan. Deze zijn gericht op: 

- Veiligheid creëren en waarborgen
- Zelfredzaamheid vergroten
- Autonomie vergroten
- Sociale redzaamheid
- Ontlasting van het (gezins-)systeem
- Persoonlijke ontwikkeling

De naschoolse begeleiding vindt plaats op werkdagen van half 3 tot 6 uur, behalve op vrijdag van half 3 tot half 6. Op een vaste plek in één van de ruimtes worden de jongeren begeleid en krijgen zij nieuwe strategieën aangeleerd en gegeneraliseerd. Doel is dat deze strategieën inslijten waardoor de jongere zelfstandig wordt en de begeleiding weer afgesloten kan worden.

Vergoeding

De betaling voor de begeleiding kan uit een PGB, Zorg In Natura (ZIN) of uit eigen middelen. Elke maand ontvangt u een factuur, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. Het maandbedrag is inclusief drie (school)gesprekken en de evaluatie van het begeleidingsplan. Wilt u meer gesprekken of schoolgesprekken, dan is dat mogelijk. Deze extra gesprekken worden dan apart gefactureerd.