Doorgroeien naar een grotere mate van zelfstandigheid

Tijdens de naschoolse begeleiding leert de jongere plannen en organiseren en welke strategieën daarbij gebruikt kunnen worden. De verworven competenties zijn nuttig bij activiteiten zoals het maken van schoolwerk en het juist hanteren van een agenda of andere planningssystemen. Daardoor leert de jongere hoe het de regie over zijn leven kan krijgen en behouden en daarmee kan doorgroeien naar een grotere mate van zelfstandigheid. Wij vinden goed afstemmen met ouders en het systeem van de jongere belangrijk met als doel dat de vaardigheden van het kind worden geïntegreerd en gegeneraliseerd.

De naschoolse begeleiding vindt plaats op werkdagen van half 3 tot 6 uur, behalve op vrijdag van half 3 tot half 6. Op een vaste plek in één van de lokalen worden de jongeren begeleid en krijgen zij nieuwe strategieën aangeleerd en gegeneraliseerd. Doel is dat deze strategieën inslijten waardoor de jongere zelfstandig wordt en de begeleiding weer afgesloten kan worden.

Vergoeding

De betaling voor de begeleiding kan uit een PGB of uit eigen middelen. Elke maand ontvangt u een factuur, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. Het maandbedrag is inclusief drie (school)gesprekken en de evaluatie van het begeleidingsplan. Wilt u meer gesprekken of schoolgesprekken, dan is dat mogelijk. Deze extra gesprekken worden dan apart gefactureerd.