Autimaat en haar kernwaarden

Als Autimaat willen we werken vanuit een gezonde organisatie, met gekwalificeerd personeel en de internationaal erkende en omarmde methodiek Geef me de 5®.

Binnen Autimaat werken wij vanuit onze kernwaarden: toewijding, gedrevenheid, respect, innovatie en doelmatigheid.

Toewijding

Alle medewerkers samen vormen Autimaat. Zij voelen zich derhalve verantwoordelijk voor haar welzijn en zetten zich met toewijding in voor hun persoonlijke ontwikkeling, de cliënt en zijn systeem en de organisatie. Autimaat biedt het kader om dit te kunnen realiseren.

Gedrevenheid

Binnen Autimaat wordt gedreven en met passie gewerkt. Iedere medewerker staat onvoorwaardelijk achter de methodiek. Alle medewerkers samen vormen Autimaat. Vanuit die gedachte wordt er veel in medewerkers geïnvesteerd. Autimaat biedt een omgeving waar medewerkers met plezier kunnen werken.

Respect

Autimaat heeft respect voor de eigenheid van haar medewerkers, van cliënten en van andere betrokkenen. 

Innovatie

Autimaat is innovatief en werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Zij investeert in haar medewerkers door coaching en deskundigheidsbevordering, waardoor zij professioneel en persoonlijk groeien. Autimaat staat open voor nieuwe ideeën en stimuleert en waardeert het meedenken van medewerkers.

Doelmatigheid

Autimaat heeft als doel een zo groot mogelijke verbetering in kwaliteit van leven en tevredenheid van de cliënt en zijn systeem. Autimaat werkt efficiënt en doelmatig, met duidelijk omschreven doelen, wat leidt tot kwalitatieve en kwantitatieve goede behandeling en begeleiding. Autimaat zorgt voor het kader en de benodigde facilitering van haar medewerkers om doelmatig te kunnen werken.