Doel woonbegeleiding

Het belangrijkste doel van het zelfstandig wonen met begeleiding van Autimaat is dat de jongere in plaats van persoonsafhankelijk (afhankelijk van andere mensen) zelfstandig wordt. Door middel van het aanleren van structuren leer je zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Daarnaast is een belangrijk doel in de begeleiding de ik-ontwikkeling. Dit betekent het ontwikkelen van inzicht in eigen gevoelens, gedachten en wensen en het leren keuzes maken.

Vorm begeleiding

De begeleiding wordt verzorgd door 2 tot 3 woonbegeleiders. Een van deze begeleiders wordt als persoonlijk begeleider toegewezen en zal het grootste deel van de begeleiding op zich nemen. Hij of zij is het aanspreekpunt. De begeleiders komen thuis op bezoek. De bezoeken duren, afhankelijk van aan welk doel gewerkt wordt, een uur tot een halve dag.

De woonbegeleiders zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, te bereiken. Hiervoor is een bereikbaarheidslijst.

Begeleidingsplan en frequentie bezoeken

De jongere is 18 en dus zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven. Met de jongere worden dan ook doelen vastgesteld waaraan gewerkt wordt, deze komen in een begeleidingsplan en die wordt door de jongere ondertekend.

Het begeleidingsplan is opgebouwd uit meerdere periodes. De eerste periode duurt 3-6 maanden en is de opstartperiode. Deze periode wordt gewerkt met een eerste begeleidingsplan waarin doelen staan die al tijdens het intakegesprek zijn vastgesteld. Verder worden alle regelzaken opgepakt en worden alle andere leerdoelen geïnventariseerd. Tijdens het zelfstandig wonen ervaart de jongere wat daarbij komt kijken en waar hulp bij nodig is. In deze periode komt de begeleiding 4 tot 7 keer per week langs, afhankelijk van wat nodig is.

In de tweede periode wordt begeleidingsplan 2 opgesteld, waarin alle doelen staan waaraan de jongere samen met de begeleiding gaat werken. De begeleiding komt dan ongeveer 2 tot 5 keer per week langs.