Van overleven naar leven

Autimaat werkt systeemgericht aan de versterking van de eigen kracht van het gezin en de omgeving. De zorg die verleend wordt is altijd op maat voor de situatie. Dit betekent dat de zorg zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig aangeboden wordt.

Binnen het team van kinder- en jeugdpsychiaters, gz-psychologen, orthopedagogen en pedagogisch medewerkers hebben wij wekelijks overleg om de kwaliteit van de behandeling op maat te borgen. Daar waar nodig, wordt contact gezocht met andere instanties.

Beoogde resultaten voor het gezin

Zelfstandigheid door besef van eigen verantwoordelijkheid en het versterken van eigen kracht. Wij bereiken dit door duidelijkheid in communicatie en het creëren van basisveiligheid. Ouders begrijpen dat het kind “mag zijn” en leren in harmonie met elkaar om te gaan.

De middelen die Autimaat hiervoor inzet zijn

  • Inventarisatie door behandelcoördinator of psychiater.
  • Organiseren van een (begeleide) eigen kracht conferentie.
  • Afhankelijk van de situatie, intensieve systeembehandeling of versterken van eigen kracht door cursussen en begeleiding.
  • Video Interactie Analyse Autisme in de eigen omgeving om de wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving te bespreken en verbeteren.
  • Coaching op het gebied van relaties, dagelijkse werkzaamheden en het verwerken van trauma’s (alles binnen de systeembehandeling).

Autimaat werkt volgens de methode Geef me de 5®

Geef me de 5 is ontstaan vanuit de intentie om kwalitatief goede zorg te verlenen aan mensen met autisme. Wij onderscheiden ons door het feit dat wij ons in de behandeling niet richten op het (ongewenste) gedrag zelf maar op de oorzaak van dit gedrag. Daarbij maken wij gebruik van Auti-communicatie, een manier van communiceren die speciaal is afgestemd op het denken van het kind/de cliënt met autisme. Hierdoor kunnen we, samen met het gezin, het probleem bij de kern aanpakken en zijn positieve gedragsveranderingen blijvend.