Systeembehandeling autisme

Autimaat werkt aan de versterking van de eigen kracht van het gezin. De zorg die verleend wordt is op maat voor de situatie. Dit betekent dat we samen met het gezin een plan maken hoe zij van overleven weer in de situatie komen van echt leven.

In de naam van onze behandeling zit het woord systeem. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen het kind. We betrekken het hele gezin erbij en als dat nodig is ook school of het werk van het kind. 

Het doel van de behandeling is dat het het gezin Geef me de 5® leert toepassen, waardoor de behandeling een blijvend positief effect heeft op uw communicatie en relatie met het kind, zodat alle mogelijkheden tot groei benut worden. 

De behandeling bestaat uit: de oudercursus SBA en Systeem Behandeling Autisme (SBA).