« Terug naar overzicht

Wat is Geef me de 5?

In deze blog gaan we in op de vraag: wat is Geef me de 5?

Praktische methodiek

Geef me de 5 is een praktische methodiek die je leert omgaan met mensen met autisme. Ontwikkeld door Colette de Bruin, die ook mede-eigenaar is van Autimaat. Door jarenlange samenwerking met mensen met autisme, door hen te begeleiden, heel veel vragen aan ze te stellen, samen uit te proberen en te zoeken naar wat wel werkt, heeft Colette veel kennis over autisme kunnen vergaren en een heldere visie en praktische aanpak weten te ontwikkelen. Een practice based methodiek, zoals dat heet.

Geef me de 5 bestaat uit een praktische aanpak, die is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde kennis en een heldere visie. De methodiek richt zich op VIPS: belangrijke anderen in de omgeving van mensen met autisme, zoals ouders, leerkrachten en zorgmedewerkers.

Kennis

Als je geen autisme hebt, is het gedrag van iemand met autisme soms lastig te begrijpen. (Andersom geldt dat ook.) Hoe we reageren op gebeurtenissen (in en buiten onszelf) heeft te maken met hoe we informatie verwerken. En dat blijkt een belangrijk aanknopingspunt voor het begrijpen van elkaars gedrag.

Tijdens de informatieverwerking kunnen zich namelijk acht storingen voordoen. Deze acht storingen doen zich bij ieder mens in meer of mindere mate voor en hebben invloed op hoe wij ons gedragen. Mensen met autisme hebben vaker last van meerdere storingen. In samenwerking met neurobioloog Fabiënne Naber ontwikkelde Colette de Bruin een heldere uitleg over deze storingen. Die staat beschreven in het boek ‘Dit is autisme’. Deze kennis helpt je het gedrag van je kind te verklaren en geeft aanknopingspunten om ermee om te gaan.

Aanpak

De Geef me de 5-aanpak bestaat uit vier onderdelen die jij als VIP kunt inzetten:

  1. De basismethoden zet je altijd in bij iemand met autisme, met als doel: elkaar beter begrijpen en de onderlinge relatie versterken. Ze vormen de basis van elk gesprek.
  2. De Basis Auti-communicatie gebruik je ook altijd. Hiermee stem je je communicatie optimaal af op hoe iemand met autisme informatie verwerkt, met als doel: de informatieverwerking soepeler laten verlopen en degene met autisme helpen om referentiekaders op te bouwen.
  3. De Auti-communicatietechnieken gebruik je om een specifiek probleem te voorkomen of aan te pakken. Het doel is: de ontbrekende samenhang aanbrengen, zodat degene met autisme de juiste betekenis kan verlenen en kloppende referentiekaders opbouwt.
  4. De specifieke methoden zet je in wanneer het gedrag van iemand met autisme hem of haar belemmert in het dagelijks leven. Het doel is: jouw aanpak afstemmen op de oorzaak van het gedrag, zodat je dat gedrag kunt voorkomen of zodat je weet hoe je ermee kunt omgaan.

De methoden en technieken zijn, stuk voor stuk, in theorie goed te volgen. Ook de voorbeelden die wij erbij geven zullen heel logisch klinken. De uitdaging zit hem in het op maat toepassen ervan. Op welk moment zet je welke methode of techniek in en hoe maak je die op maat voor jouw kind en situatie?

Daarin zijn onze autismedeskundigen, die allemaal expert zijn in de methodiek, zo van belang. Zij gaan je hierin meenemen.

Visie

Geef me de 5 inzetten is geen kunstje maar een basishouding; een manier van kijken en reageren die onderdeel wordt van jouw dagelijks handelen. Vanuit deze basishouding zie je gedrag altijd als een signaal, een hulpvraag. Je kijkt altijd naar dat gedrag door de Auti-bril (met kennis van autisme), vervolgens zoek je de oorzaak van het gedrag en pas je daar je aanpak op aan.

Andere kenmerken van de basishouding zijn: je gelooft onvoorwaardelijk in degene met autisme, bent positief ingesteld en zoekt naar mogelijkheden. Je hebt respect voor de ander en diens eigenheid, en bent authentiek en betrouwbaar: je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Dit vraagt om een flinke dosis motivatie, maar ook om zelfreflectie. Als iets nog niet lukt, zoek jij naar wat je anders kunt doen. Je aanpak is gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid van degene met autisme.

De drie pijlers van Autimaat

Zoals je hebt kunnen lezen, is Geef me de 5 niet de enige belangrijke pijler van Autimaat. Ook systeemgericht werken en Video Interactie Analyse Autisme (VIAA) zijn verweven in onze aanpak. Deze drie pijlers versterken elkaar, zodat jullie gezin écht geholpen wordt.

Met Geef me de 5 krijgt jullie gezin handvatten om de oorzaak van gedrag te zoeken en een passende aanpak te vinden. Met systeemgericht werken bouwen we aan positieve onderlinge relaties en een stevige basis zodat jullie samen nieuwe uitdagingen aankunnen. En met de filmbeelden van jullie gezin kunnen we samen, tot in het kleinste detail, gedrag analyseren. Dat geeft inzicht in hoe je de aanpak werkelijk op maat kunt maken voor jullie situatie.

Houd onze social media in de gaten. Ook over de andere pijlers vertellen we meer.