« Terug naar overzicht

Waarom kiest Autimaat voor systeemgericht werken?

In deze blog gaan we in op de vraag: waarom kiest Autimaat voor systeemgericht werken?

 

De basis voor duurzaam resultaat

Als je kind autisme heeft, kan opvoeden een behoorlijke opgave zijn: dingen die bij de meeste kinderen werken, zijn bij jou kind waarschijnlijk niet vanzelfsprekend. Bovendien heeft autisme veel invloed op de andere gezinsleden, ook van broertjes of zusjes vraagt het vaak veel.

Systeemgericht werken helpt ons om recht te doen aan alle gezinsleden en de onderlinge relaties te versterken. De vraag ‘Wat hebben jullie nodig om het weer fijn te kunnen hebben met elkaar?’ staat daarbij voorop. Die hangt samen met de vraag ‘Wat heb jij als ouder nodig om er voor je kind(eren) te kunnen zijn?’. Met systeemgericht werken bouwen we aan een stevige basis, zodat jullie als gezin – ook als de behandeling is afgerond – samen aankunnen wat er op jullie pad komt.

 

Ruimte voor verandering

Bij systeemgericht werken achterhalen we of er naast het autisme nog andere factoren zijn die meespelen in waar jullie gezin tegenaan loopt. Daarnaast richten we de aandacht ook op sterke kanten van jullie gezin(sleden) die wellicht ondergesneeuwd zijn geraakt. Samen leren we jullie systeem begrijpen en onderzoeken we waar ruimte is voor verandering. Natuurlijk zijn in dit proces de wensen en behoeften van jullie gezin leidend.

 

Bouwen aan het fundament

Ook kijken we naar patronen die zijn ontstaan in verschillende relaties. We helpen jullie gezin te onderzoeken welke gevoelens en gedachten voorafgaan aan verschillende gedragingen bij de verschillende gezinsleden. Als je daar een patroon in ontdekt, leidt dat tot grote inzichten. Door de patronen te ontrafelen en te kijken naar wat eenieder nodig heeft, kunnen ouders bouwen aan hun eigen fundament, waar vanuit zij het fundament voor hun kind kunnen gaan vormen. Vanuit die basis kan het kind zich verder ontwikkelen.

 

De drie pijlers van Autimaat

Zoals je hebt kunnen lezen, is systeemgericht werken niet de enige belangrijke pijler van Autimaat. Ook de Geef me de 5-methodiek en Video Interactie Analyse Autisme (VIAA) zijn verweven in onze aanpak. Deze drie pijlers versterken elkaar, zodat jullie gezin écht geholpen wordt.

 

Met Geef me de 5 krijgt jullie gezin handvatten om de oorzaak van gedrag te zoeken en een passende aanpak te vinden. Met systeemgericht werken bouwen we aan positieve onderlinge relaties en een stevige basis zodat jullie samen nieuwe uitdagingen aankunnen. En met de filmbeelden van jullie gezin kunnen we samen, tot in het kleinste detail, gedrag analyseren. Dat geeft inzicht in hoe je de aanpak werkelijk op maat kunt maken voor jullie situatie.

 

Houd onze social media in de gaten. Ook over de andere pijlers vertellen we meer.