Doorgroeien naar een grotere mate van zelfstandigheid

Tijdens de naschoolse begeleiding leert de jongere plannen en organiseren en welke strategieën daarbij gebruikt kunnen worden. De verworven competenties zijn nuttig bij activiteiten zoals het maken van schoolwerk en het juist hanteren van een agenda of andere planningssystemen. Daardoor leert de jongere hoe het de regie over zijn leven kan krijgen en behouden en daarmee kan doorgroeien naar een grotere mate van zelfstandigheid. 

Afstemmen

Wij vinden goed afstemmen met ouders en het systeem (van school en andere hulpverleners) erg belangrijk. Dit met als doel dat de vaardigheden, die geleerd worden tijdens de naschoolse begeleiding, geïntegreerd en gegeneraliseerd worden naar meer situaties. Dit begint altijd bij inzicht over het autisme, de Autibril. Vervolgens nemen wij een belangrijke rol in bij het automatisch generaliseren van vaardigheden naar andere situaties en naar meerdere plekken.

Wij zijn dan ook regelmatig aanwezig bij schoolgesprekken om ervoor te zorgen dat ook school meer zicht krijgt op de jongere en zijn beperkingen. Wij denken met school mee over wat een handige aanpak is voor mentoren, docenten en begeleiders. Daarnaast worden wij door scholen gevraagd om mee te denken in verscheidene casussen.

Met ouders hebben we regelmatig contact om te zorgen voor meer inzicht en hen, waar nodig en mogelijk, te voorzien van tips. Bij meer complexe vragen in het gezinssysteem adviseren wij systeembehandeling autisme

Ook met andere hulpverleners in het gezin hebben we regelmatig contact. Op deze manier ontstaat er een totale aanpak waardoor vaardigheden makkelijker worden toegepast in andere situaties.

Het overstijgende doel is dat er meer inzicht is over het autisme bij de ouders en het systeem en dat de geleerde vaardigheden en strategieën flexibel in meerdere situaties worden toegepast. Zo wordt de jongere steeds zelfstandiger en kan de begeleiding uiteindelijk afgesloten worden.

De naschoolse begeleiding vindt plaats op werkdagen van half 3 tot 6 uur, behalve op vrijdag van half 3 tot half 6. Op een vaste plek in één van de lokalen worden de jongeren begeleid en krijgen zij nieuwe strategieën aangeleerd en gegeneraliseerd. Doel is dat deze strategieën inslijten waardoor de jongere zelfstandig wordt en de begeleiding weer afgesloten kan worden.